Adding upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
6ec93802
DB
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-11-01 23:51+0100\n"
12"Last-Translator: Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>\n"
13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19
20#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
21msgid "Customize Look and Feel"
22msgstr "Upravit vzhled a chování"
23
24#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25#, fuzzy
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
28
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32
33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34#, fuzzy
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
40msgid "translator-credits"
41msgstr "Radek Tříška (radek@fastlinux.eu)"
42
43#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
44msgid "<b>Antialising</b>"
45msgstr ""
46
47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
48msgid "<b>GUI Options</b>"
49msgstr "<b>Volby GUI</b>"
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
52#, fuzzy
53msgid "<b>Hinting</b>"
54msgstr "<b>Volby GUI</b>"
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57msgid ""
58"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60"applications till next login."
61msgstr ""
62"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
63"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
64
65#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
66msgid "<b>Sound Effect</b>"
67msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
68
69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
70msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
71msgstr ""
72
73#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
74msgid "BGR"
75msgstr ""
76
77#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
78msgid "Background"
79msgstr "Pozadí"
80
81#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
82msgid "Bigger"
83msgstr "Větší"
84
85#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
86msgid "Check Button"
87msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
88
89#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
90msgid "Color"
91msgstr "Barva"
92
93#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
94msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
95msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
96
97#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
98msgid "Default font:"
99msgstr "Výchozí písmo:"
100
101#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
102msgid "Demo"
103msgstr "Demo"
104
105#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
106msgid "Enable antialising"
107msgstr ""
108
109#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
110msgid "Enable hinting"
111msgstr ""
112
113#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
114msgid "Font"
115msgstr ""
116
117#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
118msgid "Foreground"
119msgstr "Popředí"
120
121#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
122msgid "Full"
123msgstr ""
124
125#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
126msgid "Hinting style: "
127msgstr ""
128
129#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
130msgid "Icon Theme"
131msgstr "Motiv ikon"
132
133#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
134msgid "Icons only"
135msgstr "Pouze ikony"
136
137#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
138msgid "Install"
139msgstr "Instalovat"
140
141#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
142msgid "Large toolbar icon"
143msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
144
145#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
146msgid "Medium"
147msgstr ""
148
149#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
150msgid "Mouse Cursor"
151msgstr "Kurzor myši"
152
153#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
154msgid "None"
155msgstr ""
156
157#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
158msgid "Normal windows:"
159msgstr "Normální okna:"
160
161#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
162msgid "Other"
163msgstr "Ostatní"
164
165#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
166msgid "Page1"
167msgstr "Karta1"
168
169#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
170msgid "Page2"
171msgstr "Karta2"
172
173#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
174msgid "Play event sounds"
175msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
176
177#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
178#, fuzzy
179msgid "Play event sounds as feedback to user input"
180msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
183msgid "Preview of the selected cursor theme"
184msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
185
186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
187msgid "Preview of the selected icon theme"
188msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
189
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191msgid "Preview of the selected widget style"
192msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195msgid "RGB"
196msgstr ""
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
199msgid "Radio Button"
200msgstr "Přepínací tlačítko"
201
202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
203msgid "Remove"
204msgstr "Odstranit"
205
206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
207msgid "Same as buttons"
208msgstr "Stejné jako tlačítka"
209
210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
211msgid "Same as dialogs"
212msgstr "Stejné jako dialogy"
213
214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
215#, fuzzy
216msgid "Same as drag icons"
217msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
218
219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
220msgid "Same as menu items"
221msgstr "Stejné jako položky nabídek"
222
223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
224msgid "Selected items:"
225msgstr "Vybrané položky:"
226
227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
228msgid "Show images in menus"
229msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
230
231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
232msgid "Show images on buttons"
233msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
234
235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
236msgid "Size of cursors"
237msgstr "Velikost kurzoru"
238
239#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
240msgid "Slight"
241msgstr ""
242
243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
244msgid "Small toolbar icon"
245msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
246
247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
248msgid "Smaller"
249msgstr "Menší"
250
251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
252msgid "Sub-pixel geometry: "
253msgstr ""
254
255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256msgid "Text below icons"
257msgstr "Text pod ikonami"
258
259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260msgid "Text beside icons"
261msgstr "Text vedle ikon"
262
263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264msgid "Text only"
265msgstr "Pouze text"
266
267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268#, fuzzy
269msgid "Text windows:"
270msgstr "Textová okna:"
271
272#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
273#, fuzzy
274msgid "Toolbar Icon Size: "
275msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
276
277#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
278#, fuzzy
279msgid "Toolbar Style: "
280msgstr "Styl panelu nástrojů:"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
283#, fuzzy
284msgid "Tooltips:"
285msgstr "Bublinková nápověda:"
286
287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
288msgid "Use customized color scheme"
289msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
290
291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
292msgid "VBGR"
293msgstr ""
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
296msgid "VRGB"
297msgstr ""
298
299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
300msgid "Widget"
301msgstr "Widget"
302
303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
304msgid "Window Border"
305msgstr "Okraj okna"
306
307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
308msgid "_Edit"
309msgstr "_Upravit"
310
311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
312msgid "_File"
313msgstr "_Soubor"
314
315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
316msgid "_Help"
317msgstr "_Nápověda"
318
319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
320msgid "button"
321msgstr "tlačítko"
322
323#: ../src/utils.c:217
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Vyberte motiv ikon"
326
327#: ../src/utils.c:224
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"