Releasing debian version 0.6.3-1.
[debian/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
e7f9874d
DB
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
82c4ef88
AG
10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:14+0000\n"
12"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
e7f9874d
DB
13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
82c4ef88
AG
19"X-Generator: Pootle 2.7\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1427404478.000000\n"
e7f9874d 21
82c4ef88 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
e7f9874d
DB
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Upravit vzhled a chování"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
e7f9874d 27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
ae1f8f29 28msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
e7f9874d 29
82c4ef88
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32msgstr "okna;nastavení;motiv;styl;vzhled"
e7f9874d 33
82c4ef88
AG
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
36msgstr "Autorské právo (C) 2008-2014 Projekt LXDE"
37
38#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
e7f9874d
DB
39msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
41
42#. Please replace this line with your own names, one name per line.
82c4ef88 43#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
e7f9874d 44msgid "translator-credits"
ae1f8f29 45msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
e7f9874d 46
82c4ef88 47#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7f605299
DB
48msgid "Preview of the selected widget style"
49msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
e7f9874d 50
82c4ef88 51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7f605299
DB
52msgid "_File"
53msgstr "_Soubor"
e7f9874d 54
82c4ef88 55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7f605299
DB
56msgid "_Edit"
57msgstr "_Upravit"
e7f9874d 58
82c4ef88 59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7f605299
DB
60msgid "_Help"
61msgstr "_Nápověda"
e7f9874d 62
82c4ef88 63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7f605299
DB
64msgid "Radio Button"
65msgstr "Přepínací tlačítko"
e7f9874d 66
82c4ef88 67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7f605299
DB
68msgid "Check Button"
69msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
e7f9874d 70
82c4ef88 71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7f605299
DB
72msgid "button"
73msgstr "tlačítko"
e7f9874d 74
82c4ef88 75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7f605299
DB
76msgid "Demo"
77msgstr "Demo"
e7f9874d 78
82c4ef88 79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7f605299
DB
80msgid "Page1"
81msgstr "Karta1"
e7f9874d 82
82c4ef88 83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7f605299
DB
84msgid "Page2"
85msgstr "Karta2"
e7f9874d 86
82c4ef88 87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7f605299
DB
88msgid "Default font:"
89msgstr "Výchozí písmo:"
e7f9874d 90
82c4ef88 91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7f605299
DB
92msgid "Widget"
93msgstr "Widget"
e7f9874d 94
82c4ef88 95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7f605299
DB
96msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
97msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
e7f9874d 98
82c4ef88 99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7f605299
DB
100msgid "Use customized color scheme"
101msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
e7f9874d 102
82c4ef88 103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7f605299
DB
104msgid "Normal windows:"
105msgstr "Normální okna:"
e7f9874d 106
82c4ef88 107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7f605299 108msgid "Text windows:"
ae1f8f29 109msgstr "Textové okna:"
e7f9874d 110
82c4ef88 111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7f605299
DB
112msgid "Selected items:"
113msgstr "Vybrané položky:"
e7f9874d 114
82c4ef88 115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7f605299
DB
116msgid "Tooltips:"
117msgstr "Bublinková nápověda:"
e7f9874d 118
82c4ef88 119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7f605299
DB
120msgid "Background"
121msgstr "Pozadí"
e7f9874d 122
82c4ef88 123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7f605299
DB
124msgid "Foreground"
125msgstr "Popředí"
e7f9874d 126
82c4ef88 127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7f605299
DB
128msgid "Color"
129msgstr "Barva"
e7f9874d 130
82c4ef88 131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7f605299
DB
132msgid "Install"
133msgstr "Instalovat"
e7f9874d 134
82c4ef88 135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7f605299
DB
136msgid "Remove"
137msgstr "Odstranit"
e7f9874d 138
82c4ef88 139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7f605299
DB
140msgid "Preview of the selected icon theme"
141msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
e7f9874d 142
82c4ef88 143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7f605299
DB
144msgid "Icon Theme"
145msgstr "Motiv ikon"
e7f9874d 146
82c4ef88 147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7f605299
DB
148msgid "Preview of the selected cursor theme"
149msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
e7f9874d 150
82c4ef88 151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7f605299
DB
152msgid "Size of cursors"
153msgstr "Velikost kurzoru"
e7f9874d 154
82c4ef88 155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7f605299
DB
156msgid "Smaller"
157msgstr "Menší"
e7f9874d 158
82c4ef88 159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7f605299
DB
160msgid "Bigger"
161msgstr "Větší"
e7f9874d 162
82c4ef88 163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7f605299
DB
164msgid ""
165"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
166"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
167"applications till next login."
e7f9874d 168msgstr ""
7f605299 169"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
ae1f8f29 170"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
e7f9874d 171
82c4ef88 172#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7f605299
DB
173msgid "Mouse Cursor"
174msgstr "Kurzor myši"
e7f9874d 175
82c4ef88 176#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7f605299
DB
177msgid "Window Border"
178msgstr "Okraj okna"
e7f9874d 179
82c4ef88 180#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
f38be2ba 181msgid "Enable antialiasing"
ae1f8f29 182msgstr "Zapnout vyhlazování"
e7f9874d 183
82c4ef88 184#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
f38be2ba 185msgid "<b>Antialiasing</b>"
ae1f8f29 186msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
e7f9874d 187
82c4ef88 188#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7f605299 189msgid "Enable hinting"
ae1f8f29 190msgstr "Zapnout hinting"
e7f9874d 191
82c4ef88 192#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7f605299 193msgid "Hinting style: "
ae1f8f29 194msgstr "Styl hintingu: "
e7f9874d 195
82c4ef88 196#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7f605299 197msgid "<b>Hinting</b>"
ae1f8f29 198msgstr "<b>Hinting</b>"
e7f9874d 199
82c4ef88 200#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7f605299 201msgid "Sub-pixel geometry: "
ae1f8f29 202msgstr "Geometrie podpixelů: "
e7f9874d 203
82c4ef88 204#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7f605299 205msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
ae1f8f29 206msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
e7f9874d 207
82c4ef88 208#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7f605299 209msgid "Font"
ae1f8f29 210msgstr "Font"
e7f9874d 211
82c4ef88 212#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7f605299 213msgid "Toolbar Style: "
ae1f8f29 214msgstr "Styl panelu nástrojů: "
e7f9874d 215
82c4ef88 216#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7f605299 217msgid "Toolbar Icon Size: "
ae1f8f29 218msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
e7f9874d 219
82c4ef88 220#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7f605299
DB
221msgid "Show images on buttons"
222msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
e7f9874d 223
82c4ef88 224#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7f605299
DB
225msgid "Show images in menus"
226msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
e7f9874d 227
82c4ef88 228#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7f605299
DB
229msgid "<b>GUI Options</b>"
230msgstr "<b>Volby GUI</b>"
e7f9874d 231
82c4ef88
AG
232#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
233msgid "Keyboard theme:"
234msgstr "Vzhled klávesnice:"
235
236#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
237msgid "<b>Keyboard Options</b>"
238msgstr "<b>Volby pro klávesnici</b>"
239
240#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7f605299
DB
241msgid "Play event sounds"
242msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
e7f9874d 243
82c4ef88 244#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7f605299 245msgid "Play event sounds as feedback to user input"
ae1f8f29 246msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
e7f9874d 247
82c4ef88 248#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7f605299
DB
249msgid "<b>Sound Effect</b>"
250msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
e7f9874d 251
82c4ef88
AG
252#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
253msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
254msgstr "Povolit _usnadnění v programech GTK+"
255
256#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
257msgid "<b>Accessibility</b>"
258msgstr "<b>Zpřístupnění</b>"
259
260#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7f605299
DB
261msgid "Other"
262msgstr "Ostatní"
e7f9874d 263
82c4ef88
AG
264#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
265msgid "None"
266msgstr "Žádný"
267
268#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
269msgid "RGB"
270msgstr "RGB"
271
272#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
273msgid "BGR"
274msgstr "BGR"
275
276#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
277msgid "VRGB"
278msgstr "VRGB"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
281msgid "VBGR"
282msgstr "VBGR"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
285msgid "Slight"
286msgstr "Nepatrný"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
289msgid "Medium"
290msgstr "Střední"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
293msgid "Full"
294msgstr "Plný"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
297msgid "Same as menu items"
298msgstr "Stejné jako položky nabídek"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
301msgid "Small toolbar icon"
302msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
305msgid "Large toolbar icon"
306msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
309msgid "Same as buttons"
310msgstr "Stejné jako tlačítka"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
313msgid "Same as drag icons"
314msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
317msgid "Same as dialogs"
318msgstr "Stejné jako dialogy"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
321msgid "Icons only"
322msgstr "Pouze ikony"
323
324#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
325msgid "Text only"
326msgstr "Pouze text"
327
328#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
329msgid "Text below icons"
330msgstr "Text pod ikonami"
331
332#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
333msgid "Text beside icons"
334msgstr "Text vedle ikon"
335
336#: ../src/utils.c:216
e7f9874d
DB
337msgid "Select an icon theme"
338msgstr "Vyberte motiv ikon"
339
82c4ef88 340#: ../src/utils.c:223
e7f9874d
DB
341msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
342msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"
82c4ef88
AG
343
344#: ../src/color-scheme.c:299
345msgid ""
346"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
347msgstr ""
348"Nastavení barevného schématu není dostupné bez lxsession jako správce sezení."