Adding upstream version 0.5.1.
[debian/lxappearance.git] / po / bg.po
CommitLineData
6ec93802
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-06-20 19:37+0200\n"
12"Last-Translator: Радослав <Rec.ku@hotmail.com>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Персонализиране на Външния вид"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Персонализирайте Външният вид на вашия работен плот и приложения"
28
29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
32
33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Персонализирайте външният вид на вашия работен плот"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39msgid "translator-credits"
40msgstr "Радослав Иванов"
41
42#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
43msgid "<b>Antialising</b>"
44msgstr "<b>Заглаждане</b>"
45
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
47msgid "<b>GUI Options</b>"
48msgstr "<b>Опции на графическия интерфейс</b>"
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
51msgid "<b>Hinting</b>"
52msgstr "<b>Подсказване</b>"
53
54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
55msgid ""
56"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
57"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
58"applications till next login."
59msgstr ""
60"<b>Бележка:</b> Невсички от приложенията поддържат опресняване на "
61"курсоровата тема. Така че промените, може да не са меродавно приложени... до "
62"следващото вписване."
63
64#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
65msgid "<b>Sound Effect</b>"
66msgstr "<b>Звуков Ефект</b>"
67
68#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
69msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
70msgstr "<b>Форма на подпикселите</b>"
71
72#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
73msgid "BGR"
74msgstr ""
75
76#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
77msgid "Background"
78msgstr "Среда"
79
80#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
81msgid "Bigger"
82msgstr "По-голям"
83
84#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
85msgid "Check Button"
86msgstr "Провери бутона"
87
88#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
89msgid "Color"
90msgstr "Цвят"
91
92#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
93msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
94msgstr "Цветовата схема засега не се поддържа от избраната тема за джаджи."
95
96#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
97msgid "Default font:"
98msgstr "Шрифт по подразбиране:"
99
100#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
101msgid "Demo"
102msgstr "Демонстрация"
103
104#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
105msgid "Enable antialising"
106msgstr "Позволи заглаждане"
107
108#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
109msgid "Enable hinting"
110msgstr "Позволи подсказване"
111
112#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
113msgid "Font"
114msgstr "Шрифт"
115
116#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
117msgid "Foreground"
118msgstr "Отпред"
119
120#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
121msgid "Full"
122msgstr "Пълен"
123
124#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
125msgid "Hinting style: "
126msgstr "Стил на подсказката"
127
128#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
129msgid "Icon Theme"
130msgstr "Тема за икони"
131
132#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
133msgid "Icons only"
134msgstr "Само икони"
135
136#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
137msgid "Install"
138msgstr "Инсталиране"
139
140#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
141msgid "Large toolbar icon"
142msgstr "Големи икони в лентата с инструменти"
143
144#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
145msgid "Medium"
146msgstr "Средно"
147
148#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
149msgid "Mouse Cursor"
150msgstr "Курсор на мишката"
151
152#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
153msgid "None"
154msgstr "Няма"
155
156#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
157msgid "Normal windows:"
158msgstr "Нормални прозорци:"
159
160#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
161msgid "Other"
162msgstr "Други"
163
164#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
165msgid "Page1"
166msgstr "Страница 1"
167
168#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
169msgid "Page2"
170msgstr "Страница 2"
171
172#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
173msgid "Play event sounds"
174msgstr "Изпълнявай сигнализиращи звукове"
175
176#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
177#, fuzzy
178msgid "Play event sounds as feedback to user input"
179msgstr ""
180"Изпълнявай сигнализиращи звукове, като отражение на набраните комбинации"
181
182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
183msgid "Preview of the selected cursor theme"
184msgstr "Преглед на маркираната тема за курсора"
185
186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
187msgid "Preview of the selected icon theme"
188msgstr "Преглед на маркираната тема за иконите"
189
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191msgid "Preview of the selected widget style"
192msgstr "Преглед на израният стил за джаджите"
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
195msgid "RGB"
196msgstr "Основни цветове"
197
198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
199msgid "Radio Button"
200msgstr "Бутон за единичен избор"
201
202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
203msgid "Remove"
204msgstr "Премахни"
205
206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
207msgid "Same as buttons"
208msgstr "Като бутоните"
209
210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
211msgid "Same as dialogs"
212msgstr "Като диалозите"
213
214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
215msgid "Same as drag icons"
216msgstr "Като влачените икони"
217
218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
219msgid "Same as menu items"
220msgstr "Като елементите на менюто"
221
222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
223msgid "Selected items:"
224msgstr "Избрани елементи:"
225
226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
227msgid "Show images in menus"
228msgstr "Показвай образи в менютата"
229
230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
231msgid "Show images on buttons"
232msgstr "Показвай образи на бутоните"
233
234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
235msgid "Size of cursors"
236msgstr "Размер на курсорите"
237
238#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
239msgid "Slight"
240msgstr "Тънък"
241
242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
243msgid "Small toolbar icon"
244msgstr "Малки икони в лентата с инструментите"
245
246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
247msgid "Smaller"
248msgstr "По-малки"
249
250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
251msgid "Sub-pixel geometry: "
252msgstr "Форма на подпикселите:"
253
254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
255msgid "Text below icons"
256msgstr "Текст под иконите"
257
258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
259msgid "Text beside icons"
260msgstr "Текст зад иконите"
261
262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
263msgid "Text only"
264msgstr "Само текст"
265
266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
267msgid "Text windows:"
268msgstr "Текстови прозорци:"
269
270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
271msgid "Toolbar Icon Size: "
272msgstr "Размер на иконите в панела с инструментите:"
273
274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
275msgid "Toolbar Style: "
276msgstr "Стил на панела с инструментите:"
277
278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
279msgid "Tooltips:"
280msgstr "Подсказки:"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
283msgid "Use customized color scheme"
284msgstr "Използвай персонализирана цветова схема:"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
287msgid "VBGR"
288msgstr ""
289
290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
291msgid "VRGB"
292msgstr ""
293
294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
295msgid "Widget"
296msgstr "Джаджа"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
299msgid "Window Border"
300msgstr "Рамка на прозорците"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
303msgid "_Edit"
304msgstr "_Редактиране"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
307msgid "_File"
308msgstr "_Файл"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
311msgid "_Help"
312msgstr "_Помощ"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
315msgid "button"
316msgstr "бутон"
317
318#: ../src/utils.c:217
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Изберете тема за иконите"
321
322#: ../src/utils.c:224
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Тема за икони)"